Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Siikalatvan Hevosurheilijoiden kevätkokous 2019

26.4.2019 klo 18 Rantsilan Raikkaalla

 

PÖYTÄKIRJA:

1.       Kokouksen avaaminen

Elina Äijälä avasi kokouksen

2.       Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi esitettiin Kari Kopolaa ja sihteeriksi Päivi Ahoa. Esityksiä kannatettiin

3.       Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.       Pöytäkirjan tarkastajien valinta¨

Tarkastajiksi esitettiin Hanna Tuhkasta ja Erja Ojakoskea, Esitystä kannatettiin.

5.       Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

6.       Vuoden 2018 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen

Elina Äijälä esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.

2018 järjestetty yhdet ravit  (30-v juhlaravit) sekä 4 ratsastuskilpailut

Lisäksi kolmena viikonloppuna on järjestetty ratsastuskentän kunnostustalkoot hankkeeseen liittyen.

Toimintakertomus hyväksyttiin

7.       Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilien esittäminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tili-  ja vastuuvelvollisille.       

Tapio Siekkinen esitteli Ilmari Ojakosken tekemän tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen.

Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

Vastuuvapaus myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille

 

8.       Johtokunnan jäsenten eroanomusten hyväksyminen ja uusien valinta´

 

Elina Äijälä, Salla Mettala, Pentti Rautio ja Päivi Aho ovat hakeneet eroa johtokunnasta

 

erot myönnettiin.

 

Johtokuntaan esitettiin ja valittiin Riina Niskala, Heidi Vaarala, Erja Ojakoski, ja Hanna Tuhkanen

Varajäseniksi esitettiin ja valittiin Kari Kopola, Tuuli Uusitalo sekä Pirkka Siekkinen

 

9.       Toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valinta vuodelle 2019

Riitta Kopola esitti toiminnantarkastajaksi Ilmari Ojakoskea ja varatarkastajaksi Matti Riekkistä . Esitystä kannatettiin ja esitys hyväksyttiin.

10.   Sääntömuutokset

 

Elina Äijälä käytti puheenvuoron sääntömuutosten tarpeellisuudesta. Hän ehdotti, että sääntöjä voitaisiin muuttaa niin, että yleinen kokous pidettäisiin vain kerran vuodessa.

Tilintarkastaja ehdotettiin muuttettavan toiminnantarkastajaksi.

Lisäksi johtokunnan jäsenmäärää ehdotettiin pienennettäväksi

Puheenvuorossa Elina pyysi huomioidaan, että nämä muutokset ovat vasta suunnitteluvaiheessa ja ehdotuksia ja mielipiteitä sääntömuutoksista otetaan vastaan.

11.   Muut asiat

Tavoitteena on, että saataisiin ravit pystyyn.
Keskusteltiin radan kunnosta. Radan kunto on hyvä harjoitusravirata.

Tapio Siekkinen kertoi Hevosjalostusliiton kuulumisia.

Hanna Tuhkanen tiedusteli ratsastuskentän kuulumisia. Elina Äijälä vastasi, että rahoitus on tulossa, mutta ajankohdasta ei vielä ole varmaa tietoa.

Puheenvuorossa Elina Äijälä lisäsi, että hoitaa ratsastuskentän rahoitusasiat kuntoon, eikä niitä jätetä uuden johtokunnan hoidettavaksi.

Vuokra-asiasta ollaan olty yhteydessä kuntaan, ja tämä asia kunnossa.

Riitta Kopola kysyi myös raviradan katsomon vesivahingosta, onko tarkastaja jo käynyt.  Elina Äijälä vastasi, että tarkastajan käynti olisi pitänyt olla 12.4, mutta tätä lykätty ja uusi ajankohta on sovittu

12.   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 18.56

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PÖYTÄKIRJA 20.1.2019

 

Siikalatvan hevosurheilijoiden syyskokous Pulkkilan kunnantalolla klo 14 alkaen

 

 

 

1.       Kokouksen avaus

 

Kokous avattiin klo 14.00

 

2.       Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

Puheenjohtaja Kaarina Männikkö

 

Sihteeri Salla Mettala

 

3.       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Pasi Väisänen ja Satu Väisänen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

 

4.       Esityslistan hyväksyminen

 

Poistetaan pykälät 7, ovat järjestäytymisasioita

 

5.       Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Ilmoitus ollut 10.1.19 Siikajokilaaksossa, muistutettu myöhästyneestä ajankohdasta.

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6.       Erovuoroiset ja johtokunnasta eronneet, valitaan uudet jäsenet johtokuntaan

 

Johtokunnasta eronneita: Pentti Rautio, Elina Äijälä, Päivi Aho ja Salla 

 Kari Kopola esittää että edellinen johtokunta selvittää seuran talouden ja hankkeen tilanteen kuntoon ennen uuden johtokunnan valintaa .Pekka Partanen kannatti esitystä ja se hyväksyttiin .Esitettiin uuteen johtokuntaan Tuuli Uusitalo,Riina Niskala,Kari Kopola,Heidi Vaarala,Pasi Väisänen,Tero Meriläinen,Johanna Manninen .Uutta johtokuntaa ei valittu ,entinen jatkaa siihenasti kun asiat on hoidettu kuntoon

 

 

7.       Valitaan seuralle puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja SRL:n jäsensihteeri vuodelle 2019

 

POISTETTU KOHTA

 

8.       Valitaan edustaja Hevosjalostusliiton kokouksiin sekä SRL:n kokouksiin

 

Esitetty Hjl :n kokoukseen Tapio Siekkinen, Hyväksytty

 

SRL:n kokoukseen Hanna Tuhkanen, Hyväksytty

 

 

 

9.       Valitaan ratsastustoimikunnan jäsenet

 

Ehdotettu: Heidi Ikola, Hanna Tuhkanen, Sanna Toppinen, Johanna Manninen, Heidi Vaarala, Anne Summanen. Ehdotus hyväksytty

 

10.    Vahvistetaan jäsenmaksut vuodella 2019

 

Ravipuoli 10e/vuosi, 50e/10 vuotta, ehdotettu pidettävän samana. Hyväksytty

 

Ratsupuoli: 10e/vuosi, ehdotettu pidettävän samana. Hyväksytty

 

11.   Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

Toimintasuunnitelma esitelty, toimintasuunnitelma hyväksytty.

 

12.   Esitellään talousarvio vuodelle 2019

 

Esitelty talousarvio, Pyydetty korjaamaan sähkön osuutta. Talousarvio hyväksytty

 

13.   Muuta asiat

 

Raviradan auki oleminen talvella 2019

 

-          Seura ei ylläpidä rataa talvella. Jarvan väki haluaa pitää radan auki, ei ole estettä pitää.

 

Sääntömuutokset

 

-          Esitetty että sääntöjä muutettaisiin niin, että vain yksi vuosikokous olisi vuodessa. Selvitetään HJL:stä onko asialle estettä.

 

Ratsastuskentän hanke

 

Hanke loppusuoralla, Leaderista odotetaan loppupäätöstä

 

14.   Kokouksen päättäminen

 

Kokous päätetään klo 15.23

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

PÖYTÄKIRJA 8.8.2018

 

Siikalatvan hevosurheilijat RY puoltaa Keskipisteen koiraharrastajien agilitykentän remonttia.

 

Siikalatvan hevosurheilijat RY antaa Keskipisteen koiraharrastajien käyttää samaa sähköliittymää, kunhan siihen asennetaan välimittari, minkä perusteella laskutetaan sähkön kulutus. Koirayhdistyksen mittari sijoitetaan uuden varaston seinään ja sähkö otetaan raviradan valaistuksesta.

 

 

 

Siirtomaksu laskutetaan suhteessa käyttöön ja perusmaksu jaotellaan käytön mukaan. Siikalatvan hevosurheilikoiden ja Keskipisteen koiraharrastajien edustajan lukevat sähkömittarin yhdessä ja maksu suoritetaan vuoden vaihteessa toteutuneiden kulujen mukaan.

 

 

 

Mikäli Siikalatvan hevosurheilijoiden toiminta lakkaa, hevosurheilijoilla on oikeus lopettaa sähköliittymä. Keskipisteen koiraharrastajat voivat siinä tilanteessa selvittää oman käyttöasteensa ja päättää, ottavatko he vastuun sähköliittymän kaikista kuluista.

 

______________________________________________________________

PÖYTÄKIRJA

Siikalatvan hevosurheilijoiden kevätkokous

14.6.2018 klo 18

Kortteisen raviradalla

 

1.       Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18.00

2.       Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja Riina Niskala

Sihteeri Salla Mettala

 

3.       Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu ollut 17.5 Siikajokilaaksossa ja uudestaan 31.5.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Anne Niskala ja Tuuli Uusitalo valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

5.       Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytty

6.       Vuoden 2017 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen

Kertomus luettu ja hyväksytty

7.       Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilien esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuu vapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

esitelty tilit ja luettu toiminnantarkastajan lausunto. Tilinpäätös hyväksytty.  Tilinpäätös vahvistettu, vastuu vapaus myönnetty tili- ja vastuuvelvollisille.

8.       Toiminnan tarkastajan valinta vuodelle 2018

Ehdotettu Ilmari Ojakoski. Valittu Ilmari Ojakoski

9.       Ratsastuskentän hanke

Esitelty tilanne ja kerrottu tulevista talkoista. Ehdotettu raivaustalkoita keskialueelle.

10.   Seurakehittäminen

Toiminta jatkuu kesän 2018

11.   Muut asiat

Palkitsemiset, Facebookin päivitys, sivujen päivitys, iltaravit syksyllä.

12.   Kokouksen päättäminen

Kokous päätetty klo 18.50

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pöytäkirja

Siikalatvan hevosurheilijat ry syyskokous 3.12.2017 klo 14 Rantsilan vanhalla meijerillä

1. Kokouksen avaus

Elina Äijälä avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Äijälä, sihteeriksi Salla Mettala ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiia Rytilä ja Jouni Äijälä

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli 16.11. 2017 Siikajokilaaksossa.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytty

5. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodelle 2018

Puheenjohtajana jatkaa Elina Äijälä

Sihteerinä jatkaa Salla Mettala

Varapuheenjohtajana jatkaa Pentti Rautio

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Ravien ajankohta aiheutti keskustelua. Raveja toivottiin helmikuun loppuun. Laitetaan näkyviin Pohjanmaan hevosjalostusliiton kalenteriin hyvissä ajoin. Toiminta suunnitelma hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksut vuodelle 2018

10 euroa vuosi ja 50 euroa 10 vuotta

8. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 

Tulo- ja menoarvio hyväksytty.

9. Toiminnan- ja tilintarkastaja vuodelle 2018

Esitetty Ilmari Ojakoskea. Ehdotus hyväksytty.

10. Muut asiat

Maanvuokra kunnasta, asia kesken kunnan kanssa. Hoituu keväällä.

Raviradan ylläpitolämpö on päällä ja vesiputket tyhjennetty.

Kadonneita estekalusteita on etsitty ja tuotu takaisin raviradalle. Estekalusto on ollut hukassa jo ennen nykyistä johtokuntaa.

Vesivahinko on vakuutusyhtiön käsittelyssä.

Raviradan auki pitämisestä talvella keskusteltiin. Rataa pidetään kokonaan auki, ei saa aurata vain puoleen väliin. Seura auraa myös rataa.

Raviradan portti laitetaan kelirikkoaikaan kiinni. Huoltoajo sallittu joissakin määrin, mutta henkilöautot on jätettävä raviradan parkkipaikalle.

Kokous päätettiin noin klo 14.35

 

Pöytäkirja

Siikalatvan Hevosurheilijoiden kevätkokous 28.5. 2017 klo 13 Kortteisen raviradan kahviossa

1. Kokouksen avaus

Pentti Rautio avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Männikkö

Sihteerinä toimi seuran sihteeri Salla Mettala

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu ollut 18.5.2017 Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotettu Riina Niskalaa ja Jenni Roinista

Ehdotus hyväksytty

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytty

6. Vuoden 2016 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen

Esitelty ja hyväksytty

7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilien esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon  kuuleminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille.

Toiminnantarkastajan kertomus luettiin ääneen ja pääkohdat tilintarkastuksesta. Vakuutusmaksuista kysymys ja päätetty kilpailuttaa vuonna 2017. Maanvuokrasta kannattaa pyytää kirjallinen vapautus. Tilit ja tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille myönnetty.

8. Toiminnantarkastajan valinta vuodelle  2017

Ehdotettu Ilmari Ojakoskea. Ehdotus hyväksytty.

9. Ratsastuskenttä- Hanke

Kerrottu Hankkeen tilanteesta.

10. Seurakehittäminen

Kerrottu seurakehittämis mahdollisuudesta. Lähdetään hakemaan mukaan.

11. Hiitti- illat

Kerrottu ideasta. Hinnasta keskustelua. Ehdotettu jäsenille eri hintaa ja muille eri hintaa. Ehdotettu myös, että tapahtuma olisi ilmainen. Myyntiin kannattaa panostaa. Jos peritään maksu niin joutuuko vastuuseen? Vastuuasiat...

12. Muut asiat

Palkitsemiset. Raija Jarva kysyi tiloja lainaan 3.6.2017 seuralta. Kioskin luukusta keskustelua. Radan pinnasta keskustelua. Talkoisiin toivottiin osallistujia. Talkoot ilmoitetaan viikkoa aiemmin.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.45 

-------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirja             

Siikalatvan hevosurheilijat Ry:n syyskokous

Aika: 27.11.2016 klo 14.00

Paikka: Kortteisen raviradan kahvio

 

 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Elina Äijälä avasi kokouksen klo 14.05.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Äijälä, sihteeriksi Salla Mettala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Rautio ja Päivi Aho.

 

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ilmoitus kokouksesta oli Siikajokilaaksossa 14.11.2016. Todettiin kokouksen osallistujat, jotka olivat Reino Turunen, Eero Matikainen, Tarmo Mäki, Pasi Väisänen, Raija Jarva, Kari Kopola, Riitta Kopola, Hanna Tuhkanen, Riina Niskala, Kaisa Soukka, Pentti Rautio, Päivi Aho, Salla Mettala ja Elina Äijälä. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin asiaksi jäsenen eroaminen ja uuden valinta. Esitys hyväksyttiin.

 

 1. Päätetään vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta

Salla Mettala esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman. Keskusteltu Keskisen raviradalle suunnitelluista raveista. Lisätietoja ravien järjestämisestä tulee myöhemmin, kun asia on varmistunut.

 

 1. Päätetään vuoden 2017 talousarviosta

Elina Äijälä esitti vuoden 2017 talousarvion. Esitetty, että raveihin on mahdollisuus saada Hippoksen tukea. Esitys hyväksytty.

 

 1. Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksuista

Esitetty, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Ehdotusta kannatettu. Ravipuolen jäsenmaksut:

50€/ 10 vuotta, 10€/vuosi. Ratsupuolen jäsenmaksu 10€/vuosi. Esitys hyväksytty.

 

 1. Päätetään harjoitusraviradan talvikunnossapidosta talvella 2016-2017

Esitetty, että harjoitusravirata pidetään suljettuna talven 2016-2017 ajan. Keskusteltu asiasta. Kritiikkiä ratamaksujen ja talven kiinni olon suhteesta. Ehdotettu, että ratamaksu puolitetaan kaikilta. Ratamaksut ovat tarkoitettu myös raviradan kiinteisiin kuluihin, ei pelkästään radan aukioloon. Ehdotus ei saanut kannatusta. Jarvan talli haluaa pitää rataa myös talvella auki. Päätetty, että Jarvalta poistetaan ratamaksu vuodelta 2017 sitä vastaan, että he pitävät rataa auki oman käyttönsä vuoksi omalla kustannuksella. Kaikki ratamaksun maksaneet voivat ajaa radalla myös talvella. Keskusteltu raviradan autojen avainten paikoista. Kaikille tarvitseville avaimen paikat on kerrottu. Julkiseen levitykseen avainten paikkoja ei ole kerrottu väärinkäytön välttämiseksi. Huomioksi kerrottiin vielä, että Sisuun on laitettava dieseliä, polttoöljy ei käy. Muistutettiin kaikkia radan käyttäjiä, että raviradan lanaus käytön jälkeen on pakollista kaikille. Isompi lana on kunnostettu ja pienempi lana saadaan lähiaikoina käyttöön. Seuralla on myös vastuu radan lanauksesta ja siihen pyritään tekemään parannusta. Keskustelun aikana noussut esille seuran nettisivujen päivittäminen, näkyvyys mediassa ja harjoitusraviradan kunto. Seuran puheenjohtaja lupasi ottaa alustavasti selvää radan kunnostuksen kustannuksista. Jäsenistöltä tuli myös ehdotus, että raviradan käytöstä peritään pienempi maksu, jos ajaa radalla enintään 5 kertaa vuodessa. Näistä asioista keskustellaan lisää kevätkokouksessa.

 

 1. Valitaan yhdistyksen edustajat seuraavaksi vuodeksi Hevosjalostusliiton ja ratsastusjaoston kokouksiin

Pyydettiin ehdotuksia. Ehdotettu Tapio Siekkistä Hevosjalostusliittoon ja Elina Äijälää ja Salla Mettalaa ratsastusjaostoon. Hevosjalostusliiton kokouksiin edustajaksi valittiin Tapio Siekkinen ja ratsastusjaostoon Elina Äijälä ja Salla Mettala, ratsastusjaostoon varalla Hanna Tuhkanen.

 

 1. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkiot

Esitetty, että palkkio jaetaan puheenjohtajan ja sihteerin kesken. Aikaisemmin sihteeri on saanut 100€ korvauksen ja puheenjohtaja ei ole saanut korvausta. Päätetty, että palkkio jaetaan puheenjohtajan ja sihteerin kesken, molemmille maksetaan 50€ viikolla 50.

 

 1. Johtokunnan jäsenen eroaminen ja uuden valinta

Johtokunnanjäsen Sanna-Mari Närhi on hakenut eroa Siikalatvan hevosurheilijoiden johtokunnasta. Ero myönnetty. Uusiksi jäseniksi ehdotettu Pasi Väisästä ja Tuuli Uusitaloa. Enemmistö kannatti Pasi Väisästä. Pasi Väisänen on valittu uudeksi johtokunnan jäseneksi.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.50.